Teslov povečevalni ojačevalnik SINCHROTON za energijsko informiranje izdelkov

Sinchroton

Povečevalni ojačevalnik SINCHROTON je večja izvedba Teslovega generatorja.
* Izdelan je po Teslovi doktrini za pošiljanje energije skozi eter Zemlje.
* V primerni velikosti pa za energijsko informiranje na daljavo v dimenzijah Zemlje.

Energijsko informiranje je pomembno za matično povezavo IZDELEK – povečevalni ojačevalnik SINCHROTON. Vsak dan ob 12.uri se namreč s SINCHROTON tehnologijo energijskega informiranja IZDELEK poveže z matično napravo in osveži svoje prostorsko delovanje.

Od matične naprave SINCHROTON prejme impulz za uskladitev in povečanje svoje sevalne moči. HARMONIČNA energija, usklajena z najfinejšimi etrskimi substancami, je življenje podpirajoča.

IZDELEK vsakodnevno prejme koherenten kvantni impulz UGLASITVE in OJAČITVE. Usmerjeno je voden s SINCHROTON tehnologijo za opravljanje svoje naloge ustvarjanja ugodnega življenjskega polja.

Povečevalni ojačevalnik SINCHROTON ima za energijsko informiranje na daljavo v dimenzijah Zemlje izdelan 'oprijem' 3 metre pod zemljo s 5 medsebojno povezanimi jeklenimi palicami.

Takšna ozemljitev je povezana z znamenito 3. Teslovo tuljavo in priključena med primarno in sekundarno navitje. To je odriv povečevalnega ojačevalnika SINCHROTON.

Primarna tuljava v skladu s Tesla zakonitostmi zbere energijo in jo po uglasitvi z ozemljitvijo 3 metre pod zemljo usmeri skozi sekundarno navitje, ki je korelaciji z najkrajšo magnetno silnico Zemlje.

Fina uskladitev Teslove skalarne energije s spremljajočo elektromagnetno usmerjeno spodbujevalno močjo je prenesena v napravo za kompleksno lasersko energijsko informiranje.

Na tej točki sta s pečatom ogromne energije trajno povezana IZDELEK in matična naprava povečevalni ojačevalnik SINCHROTON. Po tej isti liniji pa poteka vsakodnevna uglasitev izdelek – SINCHROTON.

Harmonična moč narave izžareva iz IZDELKA v naš življenjski prostor in nam pomaga v spontanem skladnem odzivanju v izzivih na vseh področjih. Zmanjša šume in motnje zaradi psihofizičnih odklonov od optimuma.

V tem smislu je polje harmonične moči narave podpirajoče v vseh naših aktivnostih vključno s stanjem našega telesa in duha. Uglašeni z etrskimi silami narave smo bolj energijsko pretočni in se boljše počutimo.

Lažje se ustvarjalno soočamo z izzivi, z istim trudom dosežemo in naredimo več. Obenem pa ostanemo bolj pomirjeni in zadovoljni, kar vpliva na celoten živčno-hormonski sistem.

Želimo vam veliko izpolnitve s Teslovo tehnologijo povečevalnega ojačevalnika SINCHROTON skozi etrsko uglašen in povezan IZDELEK!

Teslova kartica za harmonično in ustvarjalno življenjsko moč >>